Nieuws / Archief

Bezonning in Amsterdam

02 januari 2019

Het ontbreken van een normenstelsel voor bezonning...

...in Amsterdam en het negatieve effect daarvan voor onze buurt hebben de afgelopen jaren hoog op de agenda van onze vereniging gestaan. Vele inspraakrondes en een procedure bij de Raad van State hebben geen direct resultaat opgeleverd, wel moties ( zie links hieronder). Er is nieuws. Op 16 januari 2019 staat deze problematiek als punt 20 op de agenda van de raadsvergadering Ruimtelijke Ordening. Klik hier voor het document.

TKN 20 Kennisnemen van stand van zaken moties Strawinsky TA2017-000146 en -000198. (BD2018-014416)
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558729/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2016-01-2019