Nieuws / Archief

Lawaaioverlast bouwactiviteiten Zuidas

17 december 2018

Op last van de Amsterdamse gemeenteraad zijn in juni 2017 op de grens van Zuidas en Irenebuurt...

...drie geluidsmeters van de firma Munisense geplaatst die permanent het omgevingsgeluid registreren om zodoende de lawaaioverlast van bouwactiviteiten in het Zuidasgebied in de gaten te houden. De meters staan respectievelijk: op het dak AICS, op de hoek Pr. Irenestraat/Minervalaan en op het dak van het St. Nicolaaslyceum.

Op de site https://opendata.munisense.net is een samenvatting van de dagelijkse meetresultaten te zien: klik op het meetpuntensymbool rechtsboven en selecteer uit de lijst het meetpunt: “Noise Amsterdam Zuidas”. Klik daarna op één van de drie locaties. De grafiek toont het geluids-daggemiddelde (LAeq, dikke blauwe lijn) en het specifieke geluidsniveau op een willekeurig tijdstip, beide in Decibels, dB(A).

Wat dit betekent verduidelijkt een tabel uit het Bouwbesluit 2012 van de maximaal toegestane blootstellingsduur door bouwlawaai: https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/bouwbesluit-2012/bouwlawaai/#Blootstellingsduur

VIA overlegt regelmatig met gemeente en Zuidas over de meetresultaten en geconstateerde geluidsoverlast. Handhaving van de wettelijke normen is volgens de overheid niet altijd haalbaar, ondanks de gemeten, frequente overschrijdingen van grenswaarden. Dit omdat de geregistreerde geluidsniveaus niet altijd te relateren zijn aan één specifieke bron/oorzaak. Desondanks is VIA wel positief over het continue meten van het geluid om in ieder geval objectief overschrijdingen van de geluidsnormen te kunnen vaststellen. Bovendien weten bouwers dat geluidsniveaus gemeten worden en dit werkt tot op zekere hoogte preventief.