Nieuws / Archief

Persbericht bewoners Wielingenbuurt

14 november 2018

“Gemeenteraad unaniem achter bewoners Rivierenbuurt bij strijd tegen overlast door Rai"

Bewoners van de Wielingenbuurt, ondersteund door Stichting Omwonenden Rai (StOR), bonden het afgelopen halfjaar de strijd aan met de Rai/Zuidas om, n.a.v. uitbreidingsplannen, op korte termijn de enorme overlast door vracht- en personenverkeer tijdens grote beurzen een halt toe te roepen. De gemeenteraad van Amsterdam nam de geluiden uit de buurt serieus en onderschreef middels een op 10 oktober jl. aangenomen motie het standpunt van de bewoners. Concreet: de Rai moet 1. in nauw overleg met de bewoners binnenkort een plan presenteren waarin duidelijk wordt dat, in samenhang met de uitbreiding, op korte termijn de overlast concreet afneemt en 2. er moet beter worden gecommuniceerd met de omwonenden. De bewoners gaan er in ieder geval vanuit dat de hoeveelheid verkeer t.b.v. de Rai op korte termijn drastisch vermindert.” Uit de motie: RAI Amsterdam te kennen heeft gegeven hal vijf gelegen aan de kant van de Wielingenstraat met 30 meter te willen verlengen, zodat hal vijf er 4.000 m2 aan oppervlakte bij krijgt. ” lees de motie18 Gemeenteraad Motie hal 5 oktober 18-1en het persbericht 18 Persbericht Motie Gemeenteraad overlast Rai def-2