Nieuws / Archief

Naamswijziging statutair afgerond

07 september 2018

De naam van de vereniging is vanaf heden gewijzigd in 'Vereniging Irenebuurt Amsterdam.' We wilden dit vanwege de herkenbaarheid in de buurt en buiten de buurt. 

Tijdens de ALV is erover gestemd en er is een tweede ALV gehouden omdat het quorum onvoldoende was. Daarna is het proces via de notaris opgestart. Klik hier voor de statuten.